Znajdź sklep

Polityka prywatności

Obowiązuje od 25.05.2018 r.

Niniejsza deklaracja ochrony danych osobowych ma na celu poinformować Cię jako klienta (biznesowego lub prywatnego), sprzedawcę lub dostawcę Jøtul Studio, a także jako użytkownika domeny, jakie dane osobowe gromadzimy i w jakim celu, do czego wykorzystujemy dane osobowe i jakie masz prawa jako użytkownik domeny w związku z wykorzystywaniem Twoich danych osobowych.

Niniejsza deklaracja dotyczy użytkowania domeny przez Ciebie.

Administrator danych, Jøtul AS, norweski podmiot prawny o numerze rejestracyjnym firmy 989 519 247, jest współwłaścicielem domeny we współpracy ze sklepami Jøtul Studio. Jøtul AS jest administratorem danych dla tego serwisu internetowego i przetwarza Twoje dane osobowe w sposób opisany poniżej.

1. Zbierane przez nas informacje i podstawa prawna

Domena gromadzi dane osobowe na potrzeby ogólnych zapytań i kontaktu w sprawach dotyczących rozwiązywania problemów lub wsparcia w korzystaniu ze strony. Dane osobowe definiuje się jako wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby.

Wszelkie przetwarzanie danych osobowych przez Jøtul AS odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.

1.1 Dane osobowe zbierane przy nawiązaniu kontaktu

Kiedy podajesz nam swoje dane osobowe w celu nawiązania kontaktu, my zbieramy i przetwarzamy następujące informacje:

 • Imię i nazwisko
 • Adres
 • Numer telefonu
 • Adres e-mail
 • Twoje komentarze

Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6.1, lit. a) rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

1.2 Dane osobowe zbierane przy rozwiązywaniu problemów lub udzielaniu wsparcia

Zbieramy informacje, które nam przesyłasz, kontaktując się z nami pod adresem webmaster@jotul.no.

Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6.1, lit. a) rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Prosimy o zapoznanie się z odrębnymi zasadami wykorzystywania plików cookie: Deklaracja wykorzystywania plików cookie

Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6.1, lit. f) rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

1.4 Dane osobowe zbierane od klientów biznesowych, sprzedawców i dostawców

Gromadzimy następujące dane osobowe właścicieli, osób kontaktowych i ewentualnie innych osób zatrudnianych przez naszych klientów biznesowych, sprzedawców i dostawców:

 • Imię i nazwisko
 • Firma, której osoba jest właścicielem lub pracownikiem
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • Ewentualne inne informacje związane z relacją biznesową z klientem, sprzedawcą lub importerem

Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6, ust. 1 lit. f) rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

2. W jaki sposób wykorzystujemy zgromadzone dane osobowe

2.1 Dane osobowe zbierane przy nawiązaniu kontaktu

Dane osobowe zbierane do celów handlowych wykorzystywane są w następujący sposób:

 • Skontaktowanie się z Tobą w celu przedstawienia oferty lub zarezerwowanie czasu na wycenę.

Dane osobowe zbierane do celów handlowych przechowywane są maksymalnie przez 12 miesięcy.

2.2 Dane osobowe zbierane przy rozwiązywaniu problemów lub udzielaniu wsparcia

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe i rejestry odwiedzin, jeżeli zwrócisz się do nas z prośbą o rozwiązanie problemu lub wsparcie przy korzystaniu z domeny. Takie dane osobowe i rejestry nie zostaną wykorzystane do żadnych innych celów poza rozwiązaniem twojego problemu lub udzieleniem Ci wsparcia.

Dane osobowe zbierane w celu rozwiązywania problemów i udzielania wsparcia przechowywane są do czasu rozwiązania problemu, lecz nie dłużej niż przez 2 miesiące.

Zapoznaj się z odrębnymi zasadami wykorzystywania plików cookie: Deklaracja wykorzystywania plików cookie

2.4 Dane osobowe zbierane od klientów biznesowych, sprzedawców i dostawców.

Przetwarzamy dane osobowe właścicieli, osób kontaktowych oraz pracowników naszych klientów biznesowych i sprzedawców, by móc wykonywać nasze zobowiązania wynikające z zawartych umów, w tym: sprzedawać produkty, wywiązywać się z postanowień gwarancji na nasze produkty, rozpatrywać reklamacje, podtrzymywać relacje z klientami oraz podejmować inne decyzje biznesowe.

3. Podmioty przetwarzające

Możemy korzystać z usług zewnętrznych podmiotów, wspomagających nas w przetwarzaniu Twoich danych osobowych w zakresie rozwiązań chmurowych i wsparcia technicznego. Spółka Jøtul AS pozostaje odpowiedzialna za korzystanie z usług takich podmiotów. Współpracujemy wyłącznie z podmiotami przetwarzającymi spełniającymi nasze wymagania w zakresie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych, które zobowiązały się umową do przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych.

4. Komu udostępniamy informacje

Zebranymi danymi osobowymi dzielimy się ze sprzedawcami salonów Jøtul Studio w celu nawiązania kontaktu.

5. Bezpieczeństwo informacji

Kiedy dzielisz się z nami swoimi danymi osobowymi, zapisujemy je na serwerze prowadzonym przez firmę Nettmaker.

Firma Nettmaker zawarła ze spółką Jøtul AS umowę dotyczącą przetwarzania danych osobowych, zawierającą postanowienia dotyczące bezpieczeństwa danych, procedur, poziomów dostępu, czasu przechowywania kopii zapasowych oraz usuwania danych osobowych.

6. Twoje prawa

Po udostępnieniu nam swoich danych osobowych możesz zażądać dostępu do tych danych oraz informacji, w jaki sposób je przetwarzamy. Możesz też żądać poprawienia lub usunięcia danych, a także wyeksportowania Twoich danych osobowych do ustrukturyzowanego, powszechnie używanego formatu.

Jeżeli podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest udzielona przez Ciebie zgoda, możesz w każdej chwili ją wycofać. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.

Zapytania związane z wyżej wymienionymi prawami możesz przesyłać na adres webmaster@jotul.no.

Jeżeli uważasz, że Jøtul AS nie przestrzega Twoich praw w zakresie ochrony danych osobowych, jako osoba zarejestrowana możesz złożyć skargę do właściwego organu ochrony danych osobowych.

7. Zmiany w polityce prywatności

Jøtul AS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności. Informacja o tych zmianach zostanie przekazana przed rozpoczęciem ich obowiązywania.  Korzystając z usługi po udostępnieniu Ci informacji o zmianach, wyrażasz zgodę na zmiany wprowadzone w polityce prywatności.